Sunday, June 1, 2008

Percambahan Fikiran - Draf Plan Pembangunan KL

1 Jun 2008 Ahad Pusat Khidmat Wakil Rakyat Titiwangsa
Atas inisiatif YB Dr. Lo' Lo' satu majlis khas membincangkan Draf Plan Pembangunan KL
diadakan bagi memikirkan manfaat draf pembangunan tersebut kepada rakyat khususnya
warga Titiwangsa dan KG Baru.

Keterlibatan ramai pihak dapat memberi idea dan pandangan yang bernas bagi draf tersebut betul-betul memberi manfaat semua pihak.

Lanjutan daripada pertemuan itu, satu Jawatankuasa Khas ditubuhkan bagi menangani isu-isu draf pembangunan tersebut.


No comments: