Monday, May 5, 2008

Sambutan Berterusan

Majlis Bersama Rakyat
Tetamu menanti...
Kehadiran YB
Sambutan meriah
pelbagai kaum...

No comments: